Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Denní seismogramy - vysvětlivky

 

Denní seismogramy slouží k přehlednému hodnocení aktuální seismické aktivity a ke zběžné kontrole funkčnosti stanice. Vykresluje se na nich záznam vertikální složky rychlosti pohybu podloží v místě seismického senzoru. Protože jednotlivé seismické stanice jsou vybaveny buď širokopásmovými nebo krátkoperiodickými snímači, jsou vykresleny filtrované záznamy (pásmová propust 0.5 - 10 Hz) a potom jsou všechny stanice navzájem srovnatelné. Amplitudy lze odhadnout z měřítka v pravém dolním rohu obrázku (rozsah typicky 0 – 2000), které je kalibrováno v jednotkám μm/s, tj. 10-6 m/s.

 

Denní seismogramy se doplňují s periodou 20 nebo 30 minut. Záznam začíná v levém horním rohu a pokračuje zleva doprava a shora dolů. Každá řádka odpovídá 30 minutám záznamu. Čas je použit světový (GMT), tj. liší se od lokálního občanského času (SELČ) o hodinu v období zimního času, nebo o dvě hodiny v období letního času. Příslušnou korekci je nutno vždy přičíst, tj. SELČ = GMT + korekce.

 

Rozlišit lokální a vzdálené zdroje lze srovnáním denních seismogramů z různých stanic. Záznamy na vzdálenějších stanicích mají menší amplitudy, ale signál je delší v důsledku šíření složitým zemským prostředím. Pro detailnější informace je vhodné navštívit specializované webové stránky (viz tento seznam).