Institute of Geophysics of the CAS, v. v. i.

Navigation:

Svět očima geologů

Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
a
Odbor mediální komunikace Akademie věd

Vás srdečně zvou

na výstavu fotografií
Svět očima geologů

v rámci programu Dne Země

Zahájení ve středu 21. dubna 2010 v 17.00 hod.
ve výstavním sále Akademie věd ČR
Národní 3, Praha 1

22. 4. - 7. 5. 2010
otevřeno po-pá 8.00-17.00 hodin

Výstava představí několik významných světových lokalit, kde pracují nebo pracovali naši geologové, a výsledky, kterých dosáhli a kterými se prosadili v mezinárodních časopisech (Antarktida, Irán, Namíbie, Indonésie, Řecko, Střední Amerika, slovenské Karpaty, Český masív). Plakáty byly připraveny ve spolupráci s kolegy z České geologické služby, Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a Geologického ústavu AV ČR.

Vystavovaná témata:
Úvodní plakát
Geologické studie pro zhodnocení a prevenci přírodních rizik ve Střední Americe
Seismické stanice MFF UK v jihozápadním Řecku
Výzkum žulových batolitů v Kalifornii a Oregonu
Seismické roje na Islandu a v západních Čechách
Výzkum solných pňů a solného krasu v Íránu
Seismická aktivita a migrace magmatu sopky Rinjani v Indonésii
Objasnění geologického původu Devils Tower ve Wyomingu, USA
Geologický výzkum Antarktidy
Český masív - pozůstatek horotvorných procesů v prvohorách
Změny mořské hladiny ve skleníkovém klimatu - Utah, USA
Vztah tektonických pochodů a opakované magmatické aktivity v sz. Namibii
Druhohorní příkrovová stavba Západních Karpat
Geologie a společenská zodpovědnost