Institute of Geophysics of the CAS, v. v. i.

Navigation:

Výstava obrazů Václava Maliny

Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
a
Archiv výtvarného umění, o.s.

Vás srdečně zvou

na 36. výstavu cyklu
Setkávání

Václav Malina
Krajinou (barva, světlo, řád)

Zahájení ve středu 25. dubna 2012 v 17.00 hod.                                 
v přednáškovém sále Geofyzikálního ústavu,                                           
Boční II/1401, Praha 4-Spořilov

Úvodní slovo pronese Jiří Hůla               

26. 4. - 15. 6. 2012
otevřeno po-pá 8.00-16.00 hodin

Výstavy Setkávání v GFÚ v roce 2012 se uskutečňují s laskavou podporou Městské části Praha 4


O autorech (a řadě dalších soudobých výtvarníkù) - http://abart-full.artarchiv.cz/
Václav Malina - Světlo v lese (1993), olej na plátně, 200x145 cmVáclav Malina (1950) se zabývá malbou i grafikou, vytváří trojrozměrné objekty, instalace. Východiskem jeho tvorby je krajina, přírodu chápe jako viditelnou součást univerzálního řádu. Ve svých dílech hledá skryté vztahy, zasuté zákonitosti. Poučil se u impresionistů, ale krajinu nezobrazuje; rytmizovanou skladbou barevných geometrických prvků se snaží vyvolat podobné smyslové vjemy. Podněty a nové výrazové formy zpracovává zpravidla v několika variantách, v otevřených cyklech, např. Vzpomínky na impresionismus, Imprese, Pointilismus, grafické a malířské partitury. Více na http://artlist.cz/?id=1211