Institute of Geophysics of the CAS, v. v. i.

Navigation:

Výstava kreseb Petra Kvíčaly

Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
a
Archiv výtvarného umění, o.s.

Vás srdečně zvou

na 29. výstavu cyklu
Setkávání

Petr Kvíčala
Ornament (kresby)

Výstavu doplňují ornamentální kresby brazilských indiánů

Zahájení ve čtvrtek 13. května 2010 v 16.30 hod.
v přednáškovém sále Geofyzikálního ústavu,
Boční II/1401, Praha 4-Spořilov

Při zahájení zahrají Jana Lahodná a Jaromír Němec na klarinety.   

14. 5. - 2. 7. 2010
otevřeno po-pá 8.00-16.00 hodin 


Výstavy Setkávání v GFÚ v roce 2010 se uskuteční s laskavou podporou Městské části Praha 4  


O autorech (a řadě dalších soudobých výtvarníkù) - http://abart-full.artarchiv.cz/


PETR KVÍČALA (* 1960; žije a pracuje v Brně)

patří k významným osobnostem české abstraktní, nezobrazující malby. Objevil, že ornament může být velice nosným tématem obrazu, dlouhou řadu let jej zajímaly pouze možnosti jeho individuální, neopakovatelné artikulace "od ruky". Tím navázal jednak na problematiku serielního řazení, ovšem obohatil ji o nezaměnitelné charakteristiky ornamentu. V uplatnění ornamentu jako tématu se jistě reflektovala postmoderní doba - ornament odkazuje k jiným kulturním a historickým kontextům než byly kontexty modernistického umění. Vztahuje umělce ke kulturám vzdáleným v čase nebo v prostoru, ale také k naší domácí kultuře lidové. Jeho cesta ovšem nevedla přímým přisvojením si ornamentu z některé jemu vlastní kulturní sféry, ale přes témata rytmických opakování detailů v přírodě.
Na přelomu osmdesátých a devadesátých let byl Kvíčala průkopníkem v objevování a prosazování ornamentu jako jedinečného fenoménu - zároveň ovšem díky tomu patřil k umělcům, kteří svou praxí stvrzovali smysl malovaného obrazu v době, kdy se velmi důrazně prosazovala nová média. Ve své generaci se také výrazně podílel na akceptování estetické kvality jako neodmítnutelné složky výtvarného poselství. Postupně se logicky začlenil do souvislostí aktuální malby v českém i širším kontextu. A protože navíc zkoumal jak se malba utváří v čase a jak je vymezena v prostoru, došlo k přirozenému posunu jeho tvorby směrem k práci na architektonických projektech, v rámci kterých spolupracoval s významnými českými i zahraničními architekty. Věnuje se také lektorské a pedagogické činnosti na Fakultě výtvarných umění v Brně, kde vede malířský ateliér.

Zdroj; www.petr-kvicala.com