Institute of Geophysics of the CAS, v. v. i.

Navigation:

Výstava fotografií Ireny Bucharové

Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,

Středisko společných činností AV ČR, v. i. i.
si Vás dovolují pozvat 


na výstavu fotografií Ireny Bucharové

Národní parky jihozápadu USA

v rámci Dne Země 2014

Zahájení ve středu 23. dubna 2014 v 17.00 hod.
v přednáškovém sále Geofyzikálního ústavu,
Boční II/1401, Praha 4-Spořilov

Zahraje Romana Sulčíková

24. dubna - 20. června 2014
otevřeno po-pá 8.00-16.00 hodin

Oblast jihozápadu Spojených států je považována za slabikář geologie. Vystaveny budou snímky skalních útvarů všech typů, kaňony včetně toho největšího, gejzíry i bublající prameny a navíc obrovské sekvoje. Fotografie pocházejí z parků a rezervací Crater Lake, Yellowstone, Arches, Bryce Canyon, Grand Canyon, Monument Valley a dalších.


 

Irena Bucharová (1958) vystudovala nejprve obor geologie na Přírodovědecké fakultě UK a poté pracovala v oblasti ložiskové a inženýrské geologie. Později studovala na FF UK a změnila také svoji profesi – vyučuje angličtinu. V letech 2009 – 2010 spolupracovala s Národním muzeem v Praze v souvislosti s výstavou Příběh planety Země. Fotografováním se zabývá od svých studentských let. Absolvovala Akademii současné fotografie Studia PvM a Školu kreativní fotografie, systematicky se fotografii věnuje od roku 2005, kdy začala své fotografie prezentovat na skupinových i autorských výstavách. Hlavními tématy její tvorby jsou krajina, reportáž a portrét.