Institute of Geophysics of the CAS, v. v. i.

Navigation:

Výstava Radomíra Leszczynskiho: Měkká geometrie

Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. a Archiv výtvarného umění, o.s.

Vás srdečně zvou

na 45. výstavu cyklu Setkávání

Radomír Leszczynski: Měkká geometrie (obrazy a tisky z počítače)

Zahájení ve pondělí 23. června 2014 v 16.30 hod. v přednáškovém sále Geofyzikálního ústavu, Boční II/1401, Praha 4-Spořilov                                                                                                                                         

Úvodní slovo pronese Jiří Hůla.

23. 6. - 29. 8. 2014   otevřeno po-pá 8.00-16.00 hodin 
Výstavy Setkávání v GFÚ v r. 2014 se uskutečňují s laskavou podporou MČ Praha 4              
O autorovi (a řadě dalších soudobých výtvarníkù) - http://abart-full.artarchiv.cz/

 

Kompozcie č. 13, 1996, akryl na plátně, 200 x 200 cm

Kompozice č. 13, 1996, akryl na plátně, 200 x 200 cm

 

Po absolvování Střední průmyslové školy grafické v Praze se Radomír Leszczynski živil užitou tvorbou (instalace výstav, loga a značky, realizace do architektury), souběžně ale vždy maloval. Když v roce 1990 získal první počítač, objevil nové možnosti obrazové skladby. Díla Radomíra Leszczynského nezobrazují skutečnost, viditelnou realitu. V obrazech a grafikách hledá skrytý (dosud nepoznaný) řád, jednotící princip, zákonitosti řídící pohyby, události. Počítač nabízí různé možnosti ztvárnění, nepřeberné variace na daná témata. Nakonec se ale výtvarník musí rozhodnout pro jednu, kterou jako obraz či grafiku realizuje. Zřejmě i proto Leszczynského grafiky a malby nepůsobí staticky, ale jako fáze vytržené z proudu dění, z času. Leszczynského dílo je formálně řazené do proudu abstraktní či geometrické tvorby (je členem pražské skupiny Klubu konkretistů), ale jeho přístup není čistě racionální. Pracuje s čtvercovým rastrem, ale většinou nepoužívá (jako ostatní konstruktivisté) základní - kruh, čtverec, trojúhelník - geometrické obrazce. Leszczynského abstrakce je jiná - antropomorfní, biologicky měkká. "Abstrakce," říká, "dokáže nejlépe postihnout podstatu věcí a událostí."

 

 Kompozice č. 83, 2000, akryl na plátně, 200 x 200 cm

Kompozice č. 83, 2000, akryl na plátně, 200 x 200 cm