Institute of Geophysics of the CAS, v. v. i.

Navigation:

Výstava Ivana Kavky

Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. a Archiv výtvarného umění, o.s.

Vás srdečně zvou

na 46. výstavu cyklu Setkávání

Ivan Kafka: Pár věcí (projekty a realizace)

Zahájení ve středu 5. listopadu 2014 v 16.30 hod. v přednáškovém sále Geofyzikálního ústavu,

Boční II/1401, Praha 4-Spořilov                  

                                                                                                                       

Úvodní slovo pronese Jiří Hůla, na kytaru zahraje Eliška Balabánová

6. 11. 2014 - 15. 1. 2015   otevřeno po-pá 8.00-16.00 hodin 

Výstavy Setkávání v GFÚ v r. 2014 se uskutečňují s laskavou podporou MČ Praha 4              

O autorovi (a řadě dalších soudobých výtvarníkù) - http://abart-full.artarchiv.cz/


 

Na začátku Kafkovy tvorby jsou romantické akce s pruhovanými meteorologickými pytli, jaké známe z letišť, Lhotákových obrazů nebo z dálnice. Vítr je neviditelný, vítr vidíme jenom tehdy, když působí na jiné předměty - ohýbá stromy, rve listy, odnáší střechy nebo jako vánek čeří vodní hladinu. Ivan Kafka zviditelňoval přírodní události a procesy - vlání, proudění a tání, světelné odlesky. Později v rozsáhlých a vždy perfektně provedených instalacích zmnožuje jeden předmět, sumu stejných věcí instaluje v různých - přírodních, městských i galerijních prostředích, větrné rukávy vystavil na několika místech Evropy. Opakováním jakoby identických a přitom v detailech rozličných prvků (dále např. igelitové pytlíky, hodinové strojky) působí Kafkovy realizace často jako groteskní podobenství, mimo jiné i současného stavu společnosti. Navíc je v nich vždy přítomný zvláštní humor a sebeironie. Realizace Kafka dokumentuje. Výsledné fotografie jsou přesné a věcné, zaujaté a stejné, lyrické a přitom nesentimentální, jako celé Kafkovo dílo. Většina Kafkových prací trvá jen v čase daném konáním výstavy či akce, po jejich skončení přestanou existovat. Jsou ekologická, nezatěžují veřejný prostor ani přírodu.