Institute of Geophysics of the CAS, v. v. i.

Navigation:

Výstava Zdenka Prokopa

Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. a Archiv výtvarného umění, o.s.

Vás srdečně zvou

na 49. výstavu cyklu Setkávání

Zdeněk Prokop: Rytmy a melodie (obrazy, akvarely)

Zahájení ve čtvrtek 5. listopadu 2015 v 16.30 hod. v přednáškovém sále Geofyzikálního

ústavu, Boční II/1401, Praha 4-Spořilov

 

Úvodní slovo pronese Jiří Hůla, na klavír zahraje Tomáš Jochmann

6. 11. 2015 - 29. 1. 2016   otevřeno po-pá 8.00-16.00 hodin

 

Výstavy Setkávání v GFÚ v r. 2015 se uskutečňují s laskavou podporou MČ Praha 4


 


 

Zdeněk Prokop (1934) hledá v části své tvorby souvislosti mezi hudbou a výtvarným uměním, hudební díla (Antonio Vivaldi, Glenn Miller, Dave Brubeck, Dizzy Gillespie, Leonard Bernstein, Steve Reich atd.) převádí do vlastního systému barev a tvarů. Skladba obrazů viditelně sleduje některá pravidla (následnost plošných prvků a barev evokují hudební rytmy), a současně (ve volbě obrazců, v dělení plochy, v osobně zvoleném koloritu, v užití barevných tónů, polotónů a čtvrttónů) je dána malířovou libostí. Vztahy mezi hudebními díly a jejich výtvarným vyjádřením (přepisem) se zabývala řada umělců (u nás např. Zdeněk Pešánek nebo Arne Hošek), ale pravidlo umožňující plnou transformaci z jedné vzdálené formy do druhé neexistuje, jsou jenom osobní řešení. Zdenek Prokop, hledající s obdivuhodnou tvrdošíjností vlastní, nikým neovlivněnou a z ničeho neodvozenou formu, klade na diváka velké požadavky: chce, aby pronikl do světa budovaného s vlastní logikou na vlastních axiomech, větách a definicích. Hudba se rozvíjí časem, obrazy i kresby lze pojmout okamžitě, jakoby naráz. Plné prožití výtvarného díla ale také vyžaduje čas, i když je to čas jiný, čas diváka.