Institute of Geophysics of the CAS, v. v. i.

Navigation:

Spořilovský salon XI

Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

a

Spořilovští občané


Vás srdečně zvou

na Spořilovský salon XI

Pavel Buráň - Fragmenty

Svoje díla také vystaví účastníci Spořilovských salonů I - X
Ivan Beneš, Milada Corvinová, Radko Pechar a Vladimír Pechar


Zahájení ve středu 7. září 2016 v 17.00 hodin
v přednáškovém sále Geofyzikálního ústavu

Na vernisáži zahraje spořilovské komorní duo Dva Vladimírové
Výstava se uskuteční za podpory Městské části Praha 4


8. září - 31. října 2016
otevřeno po-pá 8.00-16.00 hodin

Pavel Buráň - Podzimní cesta v Brdech II, olej, 2015


Pavel Buráň (1965)

Proč vlastně vzít do ruky štětec a začít malovat?

V době, kdy arogance a nadměrné sebevědomí pomalu vytlačuje pokoru a sebekritiku, kdy přívětivá slova a milý úsměv mizí ze rtů a jsou nahrazovány tvářemi bez výrazu, narůstá touha obohatit si všední život o něco hezkého.

Radost z krásna a nevyjádřitelna. Vědomí, že existuje cosi nadřazeného neustálému pinožení za lepší pozicí v práci a všudypřítomným tabulkám a ekonomickým ukazatelům.

Pocit, že v běžném životě něco chybí. Něco, co se těžko definuje, ale přesto je zřejmé, že to potřebujeme. Něco, co prostě musí ven.

Jak jinak si vysvětlit, že člověk racionálně založený a technicky orientovaný, který vystudoval strojařinu a technickou kybernetiku, člověk zvyklý běžně organizovat práci počítačům všeho druhu, který ve volném čase vrhá a hází rozličným atletickým náčiním, usedne a namaluje obraz?

Olejomalba je úžasná technika umožňující přenést na plátno téměř všechno. Pocity, myšlenky, nálady i touhy, světlo a stín, barevná schémata. Stojí za to se jí věnovat.

Výstava Fragmenty si klade za cíl ukázat různorodost vjemů, které nám každodenní život a okolní svět nabízí. Pokud potěší oko a duši návštěvníka, bude její účel více než splněn.

  

Kontakty:

pavel.buran@seznam.cz

www.buranium.g6.cz