Institute of Geophysics of the CAS, v. v. i.

Navigation:

Projekt ICDP

Projekt na vybudování sítě mělkých vrtů v západních Čechách a německém Vogtlandu

Oblast západních Čech a přilehlá část sousedního Německa se vyznačují zvýšenou geodynamickou aktivitou. Ta se projevuje ve formě zemětřesných rojů, vyvěrá zde množství proplyněných minerálních vod a volného oxidu uhličitého, kvartérní vulkanickou činnost dokládají sopky. Všechny tyto jevy spolu se seismicitou oblasti svědčí o aktivních geodynamických procesech. Tím se řadí tato oblast mezi unikátní místa v Evropě. Po dlouhá desetiletí se seismologové snaží najít příčinu zdejších zemětřesení i hlubší souvislosti s ostatními geodynamickými projevy. V současné době je obecně akceptováno, že zemětřesné roje jsou v mnoha případech iniciovány fluidy, t.j. kapalinami v zemské kůře. Není ale jasné, jakým způsobem k tomu přesně dochází. Geodynamická aktivita, fluida a zemětřesné roje v západních Čechách představují unikátní fenomén světového významu, jehož dlouhodobé sledování může přispět k zodpovězení podobných otázek.

 

Díky své jedinečnosti je západočeská oblast ideální pro vybudování laboratoře in situ, která bude sloužit ke studiu vzájemných vztahů mezi zemětřeseními, výrony CO2 magmatického původu, jejich migrací zemskou kůrou i interakcí fluid s hlubší biosférou vázanou na výskyt CO2. Laboratoř se bude skládat ze sítě pěti mělkých monitorovacích vrtů a její vybudování probíhá v rámci mezinárodního vrtného programu ICDP (International Continental Drilling Program). Hloubka vrtů je první stovky metrů a umožní výrazně zlepšit registraci zemětřesení i fluid. Tím poskytne možnost sledovat velmi slabá zemětřesení a analyzovat procesy vyvolané fluidy v ohnisku zemětřesení. V současné době se sledování a analýza fluid provádí pouze na povrchu, mnohdy v nepravidelném režimu. Protože jsou místa s masivními výrony CO2 dobře známá a dostupná, plánuje se vybudování nepřerušeného monitorování a analýzy v reálném čase na bezpečných, snadno přístupných místech. Vrty budou osazené vrtnými seismometry k registraci slabých zemětřesení, fluidní vrty navíc spektrometrem a přístroji pro sledování složení fluid a jejich změn.

 

   

Vrt Tisová 

 

Rámcově jsou vrty rozdělené na fluidní a seismologické, tj. zemětřesné. Vrty, které budou budou sledovat zemětřesení, jsou plánované v okolí města Studenec, Tisové a na území Německa u Bad Brambachu. První seismologický vrt Tisová se podačilo vybudovat ve spolupráci s australským průmyslovým partnerem v říjnu 2017 a dosáhl hloubky 484 m. Sledování fluid a hlubší biosféry umožní vrt na Mýtině a dále dva různě hluboké vrty umístěné v blízkosti Hartoušova v Chebské pánvi. Mělčí z nich je 100 m hluboký a byl vybudován německými biology již v roce 2016.

 

Vrt Hartoušov  

 

Více informací o projektu na vybudování sítě mělkých vrtů v západních Čechách a německém Vogtlandu naleznete na webových stránkách projektu ICDP.

 

AttachmentSize
ICDP_Flyer_A4_10_CZ_uprav.pdf741 KB