Institute of Geophysics of the CAS, v. v. i.

Navigation:

Novinky

16.01.2018

Geofyzikální ústav AV ČR vás jako spolupořadatel zve na mimořádný seminář - dvojpřednášku Riche Barclaye a Brada Sagemana. Dvojseminář se uskuteční dne 17. ledna 2018 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.

[...]
10.01.2018

Zveme Vás na přednášku Ing. Milana Brože, CSc. a Dr. Aleny Bouškové o významných geofyzikálních jevech v západních Čechách. Přednáška se uskuteční 20.1.2018 v Muzeu Královská mincovna Jáchymov.

[...]
09.01.2018

Ředitel Geofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., vypisuje výběrové řízení na pozici odborný pracovník se zaměřením na problematiku interpretace seismických dat, tvorbu katalogů zemětřesení a správy databází. Více informací naleznete zde:

[...]
29.12.2017

Nedávné zemětřesení u Hlučína (10.12.2017 s magnitudem 3,5), ač pocítěno v poměrně rozsáhlé oblasti, nebylo seismickými stanicemi v regionu zaznamenáno tak detailně, aby to stačilo na jednoznačné určení jeho mechanismu. Jeho hrubý odhad na základě dostupných dat však favorizuje spojit tento jev spíše se zlomovými strukturami „sudetského směru“ SZ-JV než s lokální tektonikou směru V-Z.

[...]
15.12.2017

Výskyt široce pocítěného zemětřesení v oblasti Hlučína je neobvyklý. Hlučínské zemětřesení mělo epicentrum o souřadnicích 49,92° s. š. a 18,23° v. d. (mezi obcemi Markvartovice a Darkovice u Hlučína) jeho ohnisko se nacházelo v hloubce 13 km pod zemským povrchem a jeho síla (magnitudo) dosáhla hodnoty 3,5. Po zemětřesení nenásledoval žádný dotřes. 

[...]
10.12.2017

V časných ranních hodinách dne 10. 12. 2017 došlo na Ostravsku k zemětřesení s magnitudem 3,5. Zemětřesení vzniklo v hloubce přibližně 12 kilometrů u města Hlučín a lidé jej pocítili v celém Slezku a v části severní Moravy.

[...]
05.12.2017

Zveme vás na přednášku o probíhající erupci sopky Agung na ostrově Bali. RNDr. Aleš Špičák, CSc. bude mluvit o vulkánu Agung, historii jeho erupcí a o aktuální situaci. Přednáška se uskuteční ve středu 6. 12. 2017 od 17:00 hodin v Akademii věd na Národní třídě v Praze. Přednášku lze zhlédnout také živě na kanálu Youtube, informace zde

[...]
30.11.2017

Letošní poslední přednáška v rámci Spořilovských expedic se uskuteční 30.11.2017 v 16:00 hodin. Tomáš Pánek z Ostravské univerzity bude přednášet o megasesuvech a změnách hladin velkých jezer a epikontinentálních moří na přelomu pleistocénu a holocénu.

[...]
24.11.2017

Dne 16. 11. 2017 byly na zámku v Lužanech u Přeštic slavnostně předány ceny Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových. Mezi oceněné mladé vědce Akademie věd ČR se letos zařadil i vědecký pracovník Geofyzikálního ústavu AV ČR Mgr. Petr Brož, Ph.D., který cenu Josefa Hlávky získal za svůj přínos ve výzkumu sopečné činnosti na povrchu Marsu.

[...]
20.11.2017

Geofyzikální ústav nabízí v rámci programu Otevřená věda dvě místa pro talentované středoškoláky se zájmem o geologii. Naši odborníci je při stáži v našem ústavu seznámí s  metodami kvantitativní mikrostrukturní analýzy hornin a s metodami studia magnetického záznamu v horninách a metodami mikrostrukturní analýzy vyvřelých hornin. Přihlášky musí zájemci podat do konce listopadu. Více informací zde:

[...]