Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Megasesuvy a změny hladin velkých jezer a epikontinentálních moří na přelomu pleistocénu a holocénu

TOMÁŠ PÁNEK
(Ostravská univerzita)

 

 

Největší suchozemské sesuvy na naší planetě (>108 m3) jsou nejčastěji popisovány z vysokohorských, tektonicky aktivních pohoří. Současná inventarizace sesuvů s využitím dat dálkového průzkumu Země a digitálních modelů reliéfu však ukazuje, že mimořádně rozsáhlé soubory „megasesuvů“ se nacházejí i v některých pobřežních oblastech velkých jezer a epikontinentálních moří, charakterizovaných nízkými úhly svahů. Přednáška seznámí posluchače s výsledky výzkumu rozsáhlých sesuvů v pobřežních oblastech Kaspického moře, Černého moře a velkých proglaciálních jezer na východním úpatí And v Patagonii. Společným jmenovatelem těchto oblastí byly výrazné změny hladin zmíněných vodních těles na přelomu pleistocénu a holocénu, které různými mechanismy destabilizovaly okolní svahy a přispěly ke vzniku sesuvů s objemy dosahujícími v některých případech několika krychlových kilometrů.

 

Datum: 30. 11. 2017 v 16:00 hodin

Místo: přednáškový sál Ústavu fyziky atmosféry AV ČR

Adresa: Boční II/1401, Praha 4 - Spořilov