Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Poskytování informací ze zákona

Informace zveřejňované podle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
V souladu s usnesením vlády č. 875 ze dne 6. 9. 2000 o Metodickém pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím uvádíme požadované informace:
 
Kontaktní údaje, kde lze podat písemnou žádost o informace:
 
Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., sekretariát ředitele
Boční II/1401, 141 31 Praha 4
telefon: 267 103 327
e-mail: podatelna@ig.cas.cz
 
Formulář žádosti pro podání žádosti o informace a místo, kde jej lze získat:


Formulář lze získat na sekretariátu ředitele.
Elektronická verze formuláře ke stažení zde.
 
 
Výroční zprávy GFÚ AV ČR, v. v. i., o poskytování  informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2016