Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Úřední deska

 Sekretariát ředitele a podatelna

adresa: Boční II/1401, 141 31 Praha 4
telefon: +420 267103327
email: podatelna@ig.cas.cz
IČ: 67985530
Úřední hodiny podatelny : 9:00 - 15:00 hod.

Identifikátor a název datové schránky : 3icnzcc, Geofyzikální ústav AV ČR v. v. i.

Přijímané digitální datové formáty : pdf, doc, txt, rtf, xls.

Přijímané datové nosiče : CD, USB, DVD.

Datové zprávy, u kterých byl zjištěn škodlivý kód a lze z něj identifikovat odesilatele, bude vyrozuměn o zjištěné vadě dokumentu. Pokud se vadu dokumetu nepodaří odstranit, pracoviště dokument nezpracuje.

 


Přehled aktuálních výběrových řízení