Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Geopark Spořilov

Boční II/1401, Praha 4 - Spořilov

Metro - trasa C, stanice Roztyly

Otevírací doba:

* v zimních měsících (1.11. až 28.2.) od 7:30 do 16:00 hodin

* v letních měsících (1.3. až 31.10.) od 7:30 do 20:00 hodin

Při nepříznivých povětrnostních podmínkách se geopark neotvírá.

 

Geopark při Geofyzikálním ústavu Akademie věd České republiky se nachází v areálu Geofyzikálního ústavu v Praze 4 - Spořilově. Je volně přístupný veřejnosti z ulice Jihozápadní IV a byl zbudován za finančního přispění Městské části Praha 4.

V současnosti geopark shromažďuje více jak 40 horninových vzorků. Smyslem geoparku je nejenom představit veřejnosti rozmanitost a krásu hornin, které tvoří Český masív, geologickou jednotku, jež zaujímá většinu území České republiky, ale především umožnit návštěvníkům získat představu o příčinách a způsobech vzniku hornin. Při budování geoparku jsme se zaměřili na to, aby se jeho návštěvníci především dozvěděli, proč, jak a kde horniny vznikají a aby si nejdůležitější horninové typy mohli prohlédnout a sáhnout si na ně. Za zprostředkování darů a poskytnutí vzorků děkujeme firmám a jednotlivcům.

Horniny tvoří celou pevnou část Země. Setkáváme se s nimi na celém zemském povrchu od nejvyšších hor až po nejhlubší oceánské dno. Na zemi existují tisíce různých hornin. Podle způsobu a podmínek, za kterých horniny vznikají, rozlišujeme horniny vyvřelé (magmatické), usazené (sedimentární) a přeměněné (metamorfované). Podle příslušnosti k těmto třem hlavním horninovým skupinám, jsou horniny v prostoru parku rozmístěny.

V našem geoparku si můžete zahrát hru-kvíz nazvanou KÁMEN MUDRCŮ. Cílem hry je najít si „svůj“ kámen mudrců, a přitom se zábavnou formou dozvědět něco o horninách, o tom, proč, jak a kde na Zemi vznikají.

V geoparku naleznete informační texty ve formě plakátů a brožur, které lze stáhnout ve formátu PDF, o stavbě a geologickém vývoji planety Země, o horninách a o geologickém vývoji na území České republiky.

Hru kámen mudrců a informace z plakátů ve formě malého sešitku si můžete vyzvednout ve vrátnici Geofyzikálního ústavu (vchod z ulice Boční II) nebo je naleznete zde na webových stránkách a můžete si je také stáhnout ve formátu pdf. (882 kB)

Komentovanou prohlídku si můžete domluvit emailem na m.machackova@ig.cas.cz.

Seznam hornin + fotogalerie

usazené horniny

U1 Ortocerový vápenec (Lochkov)
U2 Vápenec (Lochkov)
U3 Vápenec (Lochkov)
U4 Vápenec (Barrandovské terasy)
U5 Pískovec (Lány)
U6 Pískovec a slepenec (Vyhnanov)
U7 Slepenec (uhelný lom Jiří u Sokolova)
U8 Pískovec (Krákorka)
U9 Pískovec (Krákorka)
U10 Prokřemenělé kmeny (uhelný lom Družba u Nového Sedla)

přeměněné horniny

P1 Migmatit (Radětice)
P2 Mramor (Skoupý)
P3 Mramor (Smrčník)
P4 Kvarcit (Smrčník)
P5 Granulit (Kleť)
P6 Ortorula-Amfibolit (Křoví)
P7 Ortorula (Jezeří)
P8-1 Metabazit (Miletníky)
P8-2 Metabazit (Křišťanov)
P9 Eklogit (Meluzína)
P10 Eklogit (Borek)
P11 Svor (Svojanov)
P12 Amfibolit (Svojanov)

vyvřelé výlevné horniny

V5 Čedič/Bazalt (Soutěsky)
V6 Bazalt (Žiar nad Hronom, Slovensko)
V7 Nefelinický bazanit (Nová baňa, Slovensko)
V8 Amfibolický andezit (Bzenica, Slovensko)
V9 Pyroxenický andezit (Kamenec, Slovensko)
V10 Ryolit (Hliník nad Hronon, Slovensko)
V11 Ryolit (Žernoseky)
V12 Fonolit (Ústí nad Labem)
V13 Olivinický čedič (Smrčí)
V14 Melafyr (Bezděčín, Kozákov)


vyvřelé hlubinné horniny

V1 Granodiorit (Dolní Hbity)
V2 Gabrodiorit (Radětice)
V3 Gabro (Pecerady)
V4 Peridotit (Úhrov)

horniny středočeského plutonu

SP1 Syenit (Rtišovice)
SP2 Granodiority (Blatná, Kozárovice)
SP3 Granodiorit (Smolotely)
SP4 Durbachit (Vepice)
SP5 Diorytový porfyr (Dolní Hbity)
SP6 Granodiorit (Maková Hora)
SP7 Granit/Žula (Blatná-Slatina)
SP8 Granodiorit (Smolotely)
SP9 Granodiorit (Maková Hora)

Slavnostní otevření Geoparku Spořilov proběhlo dne 28. května 2003 za přítomnosti místostarosty městské části Praha 4 pana Petra Staňka.

Připomínky a dotazy: m.machackova@ig.cas.cz; M. Macháčková, tel.: 267 103 343; M. Machek tel. 267 103 074