Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

P10 Eklogit

EKLOGIT EKLOGIT-detail A EKLOGIT-detail B mapka

LOKALITA: Borek u Čáslavi

TYP HORNINY: přeměněná

STRATIGRAFIE: pestrá série moldanubika

STÁŘÍ: nezjištěno

SLOŽENÍ: Hlavní stavební složkou eklogitu jsou minerály granát a omfacit, což je sodíkem bohatý klinopyroxen. Eklogit z této lokality byl během svého výstupu k zemskému povrchu částečně zpětně přeměněn (tzv. retrográdně - viz popis vzorku P8) a část klinopyroxenů byla v reakci s granátem přeměněna na amfibol a sodno-vápenatý živec. V menší míře jsou v eklogitu z této lokality zastoupeny také minerály ilmenit a rutil.

VZNIK: Eklogity jsou přeměněné horniny oceánské kůry původně bazického složení jako např. čediče a gabra. Přeměna musí dosáhnout vysokých tlaků přes 1.4 GPa a teplot přes 550 °C. Eklogity z této lokality tvoří polohu na okraji tělesa serpentinizovaného peridotitu, které se nachází v pararulách pestré série moldanubika. Podmínky přeměny zjištěné pro tyto eklogity jsou přibližně 655 °C a 1.5 GPa.

Další horniny:

MIGMATIT - MRAMOR - MRAMOR - KVARCIT - GRANULIT - ORTORULA-AMFIBOLIT - ORTORULA - METABAZIT - METABAZIT - EKLOGIT - EKLOGIT - SVOR - AMFIBOLIT

VYVŘELÉ HLUBINNÉ - VYVŘELÉ VÝLEVNÉ - STŘEDOČESKÝ PLUTON - PŘEMĚNĚNÉ - USAZENÉ