Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

P5 Granulit

GRANULIT

GRANULIT-detail

mapka

LOKALITA: Kleť

TYP HORNINY: přeměněná, granulit

STRATIGRAFIE: moldanubikum

STÁŘÍ: 360-340 mil. let

SLOŽENÍ: Hlavní stavební složkou granulitu jsou minerály křemen, draselný živec, sodno-vápenatý živec a případně pyroxen. Vzorek pochází z jihočeského granulitového masívu Blanského lesa, který se svojí rozlohou 275 km2 řadí mezi největší ve střední Evropě.

VZNIK: Felsické granulity představují vysoce přeměněné horniny kontinentální kůry bohaté na světlé minerály jako křemen a živce (draselný živec a sodno-vápenatý živec). Vznikaly v období mezi 360 a 340 miliony let na bázi ztluštělé kontinentální kůry, v prohřáté kořenové zóně variského horstva. V této době byly vystaveny tlakům až 2 GPa a teplotám 900 – 1000°C - nacházely se tedy v hloubkách okolo 60 km. V období mezi 340 – 320 miliony lety docházelo k etapovému výstupu těchto hornin do hloubek 10 – 15 km, do nadložních geologických jednotek, ve kterých se nacházejí dnes. Z hloubek cca 15 km byly v závěru variské kolize a po ní postupně vyzdviženy až na dnešní erozní povrch.

Vzorek byl získán laskavostí firmy Kámen a písek, s.r.o.

Další horniny:

MIGMATIT - MRAMOR - MRAMOR - KVARCIT - GRANULIT - ORTORULA-AMFIBOLIT - ORTORULA - METABAZIT - METABAZIT - EKLOGIT - EKLOGITSVOR - AMFIBOLIT

VYVŘELÉ HLUBINNÉ - VYVŘELÉ VÝLEVNÉ - STŘEDOČESKÝ PLUTON - PŘEMĚNĚNÉ - USAZENÉ