Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

P7 Ortorula

ORTORULA

ORTORULA-detail A

ORTORULA-detail B

mapka

LOKALITA: Jezeří, Krušné hory

TYP HORNINY: přeměněná

STRATIGRAFIE: saxonthuringikum

STÁŘÍ: Protolit (v tomto případě původní žulová hornina) je starý přibližně 480 mil. let. Stáří metamorfózy, tedy proměny na ortorulu, bylo stanoveno na přibližně 340 mil. let.

SLOŽENÍ: Hornina představuje deformovanou žulu, která původně měla velké vyrostlice draselných živců. Ty se nyní v hornině vyskytují jako velká, zaoblená „oka“ a hornině se proto říká „okatá ortorula“. Ostatními hlavními minerály jsou sodno-vápenatý živec, křemen, biotit a muskovit.

VZNIK: Ortoruly střední části Krušných hor z okolí Hory Sv. Kateřiny náleží pravděpodobně k velkému žulovému tělesu, které se vmístilo do okolních přeměněných hornin zhruba před 480 miliony let v období spodního ordoviku. Během tzv. variské kolize (přibližně před 340 miliony lety v období spodního karbonu) bylo toto žulové těleso silně deformováno, takže původní všesměrná stavba typická pro vyvřelé horniny byla nahrazena stavbou usměrněnou. Toto usměrnění vzniklo plastickou deformací hlavních minerálů horniny (křemene, sodno-vápenatého živce a draselného živce) za teplot kolem 550 °C.

Další horniny:

MIGMATIT - MRAMOR - MRAMOR - KVARCIT - GRANULIT - ORTORULA-AMFIBOLIT - ORTORULA - METABAZIT - METABAZIT - EKLOGIT - EKLOGIT - SVOR - AMFIBOLIT

VYVŘELÉ HLUBINNÉ - VYVŘELÉ VÝLEVNÉ - STŘEDOČESKÝ PLUTON - PŘEMĚNĚNÉ - USAZENÉ