Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

SP2 Granodiorit

GRANODIORIT

GRANODIORIT-detail A

GRANODIORIT-detail B

mapka

TYP HORNINY: hlubinná vyvřelá kyselá

STRATIGRAFIE: středočeský pluton

LOKALITA: Kozárovice (Březnicko)

SLOŽENÍ: Kozárovické lomy patří do lomařské oblasti sázavského plutonu. Tato žula resp. amfibol - biotitický až biotit - amfibolický granodiorit, je šedá až modrošedá, středně zrnitá, nevýrazně porfyrická, s častými tmavě šedými až šedočernými drobnozrnými zploštělými uzavřeninami velkými 2 -10 cm.

VYUŽITÍ: Kámen je díky těmto uzavřeninám vhodný pouze na hrubou kamenickou výrobu. V této lokalitě se lámal kámen ve více jak 21 lomech, z nichž některé dokonce patřily ke schwarzenberskému panství

LOKALITA: Chlum u Blatné

SLOŽENÍ: Žula z lokality Chlum u Blatné je dalším představitelem blatenského typu. Jedná se o světle šedý středně zrnitý biotitický granodiorit, obsahující občasné tmavé uzavřeniny (xenolity) nebo světlé žilky.
dobře leštitelná žula, která se ale tradičně používá na neleštěné kamenické práce.

VYUŽITÍ: dobře leštitelná žula, která se ale tradičně používá na neleštěné
kamenické práce.

LOKALITA: Sevily Rožmitál

SLOŽENÍ: Svými vlastnostmi a složením je velmi podobná žule kozárovické.

Další horniny:

SYENIT - GRANODIORIT -  GRANODIORIT - DURBACHIT - DIORITOVÝ PORFYR - GRANODIORIT - GRANIT/ŽULA - GRANODIORIT - GRANODIORIT

VYVŘELÉ HLUBINNÉ - VYVŘELÉ VÝLEVNÉ - STŘEDOČESKÝ PLUTON - PŘEMĚNĚNÉ - USAZENÉ