Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

U9 Pískovec

Pískovec

Pískovec - detail 

mapka 

LOKALITA: Krákorka, Červený Kostelec u Náchoda

TYP HORNINY: usazená, pískovec

STRATIGRAFIE: bohdašínské souvrství

STÁŘÍ: druhohory, trias (cca 245 - 250 mil. let)

VZNIK: Povrch vystavené desky je vytvarován do mírně zvlněných hřbetů - zkamenělých vlnových (též „oscilačních“) čeřin. Takovéto čeřiny s převážně symetrickými hřbety vznikají v mělké vodě působením vlnek, vyvolaných větrem. V tomto případě čeřiny vznikly v jezírku, jež se vytvořilo mezi písečnými dunami. K  zaplavení dunového pole došlo pravděpodobně během letního monzunu. Po vyschnutí jezírka s příchodem období sucha byly čeřiny rychle přikryty pískem naváté duny, což umožnilo jejich zachování.
Sedimentační prostředí a podnebí v této oblasti během triasu jsou blíže popsány u vzorku U8.

krajina

Podobné prostředí dnes najdeme  například na ostrově Padre v Mexickém zálivu. Foto G. Kocurek, University of Texas, Austin.

VYUŽITÍ:  dekorační kámen

Vzorek byl získán laskavostí firmy firma Krákorka a.s., Červený Kostelec, výběr zprostředkoval ing. J. Fischer.

 

 

 

Další horniny:

ORTHOCEROVÝ VÁPENEC - VÁPENEC - VÁPENEC - VÁPENEC - PÍSKOVEC - PÍSKOVEC A SLEPENEC - SLEPENEC - PÍSKOVEC - PÍSKOVEC - PROKŘEMENĚLÉ KMENY 

 VYVŘELÉ HLUBINNÉ - VYVŘELÉ VÝLEVNÉ - STŘEDOČESKÝ PLUTON - PŘEMĚNĚNÉ - USAZENÉ