Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

V13 Olivinický čedič

Olivinický čedič

Olivinický čedič - detail

mapka 

LOKALITA: Smrčí

TYP HORNINY: výlevná vyvřelá bazická

STRATIGRAFIE: neovulkanity Českého středohoří

STÁŘÍ: 4 mil. let podle radiometrického datování

SLOŽENÍ: Výlevná hornina, která se skládá hlavně z plagioklasu, augitu, pyroxenu, olivínu a amfibolu. Zelené „pecky“ jsou tvořeny olivínem.

VZNIK: Olivinický čedič tvoří na lokalitě zbytky několika lávových proudů. Pro čedičové lávové proudy je typická sloupcová odlučnost, která má ve svrchní části nepravidelný (často vějířovitý) průběh.
Zelené olivinické „pecky“ představují utržené kusy zemského pláště, které byly vyneseny s bazaltovou taveninou k povrchu. Díky poměrně rychlému výstupu čedičové taveniny k povrchu byly útržky pláště dobře zachovány a nepodlehly přeměně.

VYUŽITÍ: kámen pro hrubou kamenickou výrobu, drcené kamenivo

Vzorek byl získán laskavostí firmy TARMAC CZ a.s.

Další horniny:

ČEDIČ/BAZALT - BAZALT - NEFELINICKÝ BAZANIT - AMFIBOLICKÝ ANDEZIT - PYROXENICKÝ ANDEZIT - RYOLIT - RYOLITFONOLIT - OLIVINICKÝ ČEDIČ - MELAFYR

VYVŘELÉ HLUBINNÉ - VYVŘELÉ VÝLEVNÉ - STŘEDOČESKÝ PLUTON - PŘEMĚNĚNÉ - USAZENÉ