Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

V2 Gabrodiorit

GABRODIORIT

GABRODIORIT-detail

mapka

LOKALITA: Radětice

TYP HORNINY: hlubinná vyvřelá bazická

STRATIGRAFIE: středočeský pluton

STÁŘÍ: Radiometricky nezjištěné, na základě strukturní pozice (bazické uzavřeniny v blatenském granodioritu) je stáří krystalizace odhadováno na více jak 345 mil.let.

SLOŽENÍ: Jedná se o hlubinnou vyvřelou horninu bazického složení obsahující amfibol, dále biotit, pyroxen, sodno-vápenatý živec a v menší míře také olivín.

VZNIK: Hornina tvoří relativně menší, ale hojná tělesa uvnitř granitových (granodioritových apod.) intruzí (intruze = průnik magmatu), která vznikla nedokonalým mísením původně plášťových (bazických) a korových (kyselých) magmat.

VYUŽITÍ: dekorační účely, výroba pomníků

Další horniny:

GRANODIORIT - GABRODIORIT - GABRO - PERIDOTIT

VYVŘELÉ HLUBINNÉ - VYVŘELÉ VÝLEVNÉ - STŘEDOČESKÝ PLUTON - PŘEMĚNĚNÉ - USAZENÉ