Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

V3 Gabro

GABRO

GABRO-detail

mapka

LOKALITA: Pecerady

TYP HORNINY: vyvřelá hlubinná bazická

STRATIGRAFIE: středočeský pluton

STÁŘÍ: Předpokládané stáří krystalizace této horniny spadá do období vzniku středočeského plutonického komplexu cca 355 mil. let.

SLOŽENÍ: Základní skupinou minerálů této horniny je bazický sodno-vápenatý živec, amfibol, Ca-klinopyroxen a omezené množství olivínu. Jako vedlejší minerální součásti vystupují kosočtverečný pyroxen a biotit. Mezi hlavní akcesorické (v nepatrném množství se vyskytující) minerály patří ilmenit a magnetit.

VZNIK: V rámci středočeského plutonického komplexu reprezentuje starší etapu jeho vývoje. Peceradské gabro je svým chemickým složením i geologickou pozicí spjato s průnikem sázavského granodioritu (sázavský typ).

VYUŽITÍ: dekorační kámen, kámen pro jemnou i hrubou kamenickou výrobu

Další horniny:

GRANODIORIT - GABRODIORIT - GABRO - PERIDOTIT

VYVŘELÉ HLUBINNÉ - VYVŘELÉ VÝLEVNÉ - STŘEDOČESKÝ PLUTON - PŘEMĚNĚNÉ - USAZENÉ