Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Horniny-obrázek-05

Obr. 5 Vnitřní uspořádání (textuřa) hlubinných a výlevných vyvřelých hornin. Textura hlubinné vyvřeliny (žula - vlevo) bývá díky pomalému chladnutí hrubozrnná. Textura rychle vychladlé výlevné vyvřeliny (čedič - vpravo) je jemnozrnná. Výlevné horniny často obsahují dutinky po uniklých plynech.

 Rozdíl ve vzhledu (textuře) výlevných a hlubinných vyvřelých hornin.

obrázek předchozí - další