Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Horniny-obrázek-06

Obr. 6 Plošná stavba vyvřelých hornin. V hlubinné vyvřelině je plošná stavba tvořena jednotným usměrněním protáhlých krystalů (vlevo), ve výlevné hornině střídáním poloh různé barvy a zrnitosti (vpravo).

 Příklady plošné stavby ve vyvřelých horninách.

 obrázek předchozí - další