Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Horniny-obrázek-07

Obr. 7 Vztahy mezi výlevnými a hlubinnými vyvřelými horninami. Výlevné i hlubinné vyvřeliny mohou mít obdobné chemické složení, například čedič a gabro, andezit a diorit či ryolit a žula. Chemické složení taveniny (zejména obsah křemíku) má vliv na její viskozitu neboli schopnost téci. Viskozita magmatu se projevuje na tvaru vznikajících povrchových těles (sopek). Se zvyšující se viskozitou magmat (od čedičových k ryolitovým) se vytvářejí vyšší a strmější povrchové útvary výlevných vyvřelin.

 Diagram ukazující vztahy mezi výlevnými a hlubinnými vyvřelými horninami v závislosti na jejich chemickém složení.

obrázek předchozí - další