Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Horniny-obrázek-10

Obr. 10 Tři hlavní způsoby přeměny hornin - změny minerálního složení, změny vnitřní stavby a změny chemického složení.

 Kostka vlevo znázorňuje horninu před přeměnou, vpravo horninu po přeměně.

obrázek předchozí - další