Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Horniny-obrázek-11

Obr. 11 Minerální reakce probíhající mezi 500 a 600 °C za různých tlaků. Tato minerální reakce probíhá se zvyšující se teplotou zleva doprava a se snižující se teplotou zprava doleva. Chemické složení (vzorec) jednotlivých minerálů je uvedeno pod názvy minerálů. Během tohoto typu přeměny nedochází ke změně celkového chemického složení horniny.

Obrázek znázorňuje jeden ze tří typů změn probíhajících v hornině při přeměně.

obrázek předchozí - další