Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Horniny-obrázek-14

Obr.14 Hornina usazená odtáváním ledovce, tzv. till, je charakteristická velmi různorodou zrnitostí – velké valouny „plovou“ v základní jílovité hmotě. Povrch valounů je často rýhován, jak se valouny o sebe otíraly uvnitř pohybujícího se ledu. Na snímku je odkryv tillu pleistocenního stáří ve státě Illinois, USA. Pro srovnání velikosti slouží geologické kladívko (v kroužku) dlouhé 40 cm.

 Výchoz horniny tzv. tillu usazené odtáváním ledovce.

obrázek předchozí - další