Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Horniny-obrázek-17

Obr. 17 Hlavní typy sedimentačních prostředí.

Různá sedimentační prostředí vyskytující se na zemském povrchu.

obrázek předchozí - další