Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Horniny-obrázek-18

Obr. 18 Způsoby vzniku sedimentárních pánví. V levém sloupci je na průřezu zemskou kůrou schematicky naznačeno chování kůry v jednotlivých tektonických režimech, odpovídajících základním směrům vzájemného pohybu litosferických desek (šedé šipky). V pravém sloupci jsou blokdiagamy znázorňující typy sedimentárních pánví, které daným chováním kůry vzniknou. Zelené šipky značí směr pohybu jednotlivých bloků kůry, žluté šipky místo poklesu kůry. Oblasti hromadění usazených hornin vybarveny žlutě.

 Vybrané způsoby vzniku pánví.

obrázek předchozí - další