Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Vývoj Českého masívu-obrázek-01

Obr. 1 Tektonická mapa Českého masívu. Barevné plochy odpovídají tektonickým jednotkám, nikoli horninovým typům.

obrázek předchozí - další