Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Vývoj Českého masívu-obrázek-02

Obr. 2 Geotektonický model vzniku Českého masívu.

obrázek předchozí - další