Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Vývoj Českého masívu-obrázek-03

Obr. 3 Sedimentární pánve Českého masívu.

 

obrázek předchozí - další