Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Země-obrázek-01

Obr.1 Dělení Země na vrstvy. Vrstvy jsou definovány buďto na základě rozdélného chemického složení (vpravo) nebo fyzikálních vlastností hornin (vlevo).

Dělení Země na vrstvy.

obrázek předchozí - další