Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Země-obrázek-04

Obr. 4 Barevné pruhy zobrazují výskyt stejných zkamenělin, které se v současnosti nacházejí na různých kontinentech vzdáleny tisíce kilometrů. Je to jeden z důkazů, že kontinenty byly v minulosti spojeny v jeden (Gondwanu) tak, jak je naznačeno na mapce. Právě toto bylo nejpádnějším důkazem potvrzujícím teorii kontinetálního driftu A. Wegenera.

 Výskyt stejných zkamenělin, které se v současnosti nacházejí na různých kontinentech.

obrázek předchozí - další