Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Země-obrázek-05

Obr. 5 Proudění hmoty v zemském plášti (popř. astenosféře) (červené šipky) a tomu odpovídající pohyb litosféry v nadloží pláště (žluté šipky). Oceánská a kontinentální litosféra nejsou rozlišeny.

 Proudění v plášti/astenosféře a jemu odpovídající pohyb litosféry v jeho nadloží

obrázek předchozí - další