Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Země-obrázek-06

Obr. 6 Jednoduchý experiment, demonstrující proudění hmoty v zahřívané kapalině, je obdobou proudění jako v plášti (popř. astenosféře). Tomuto proudění se říká konvekce.

Proudění jako v plášti/astenosféře je podobné v zahřívané kapalině. Tomuto proudění se říká konvekce. 

obrázek předchozí - další