Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Země-obrázek-08

Obr. 8 Schematický řez svrchní částí zemského tělesa znázorňující procesy, které probíhají na jednotlivých typech rozhraní litosferických desek (a-g) a jejich vztahy k povrchovým útvarům.

 Idealizovaný řez svrchní částí zemského tělesa zachycující procesy, které probíhají na různých typech rozhraní litosferických desek

obrázek předchozí - další