Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Země-obrázek-11

Obr. 11 Pásmo vyhaslých sopek na mapě reliéfu dna Tichého oceánu svědčí o pohybu pacifické desky nad havajskou horkou skvrnou během uplynulých 70 miliónů let. K výraznému ohybu sopečného pásu došlo před 43 milióny let v důsledku rychlé rotace pacifické desky. Příčina tohoto procesu nebyla dosud uspokojivě vysvětlena.
 reliéf dna Tichého oceánu

obrázek předchozí - další