Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Pozvánka na 3. Geofyzikální a vulkanologické setkání

 

 

3. GEOFYZIKÁLNÍ A VULKANOLOGICKÉ SETKÁNÍ
22. 9. – 23. 9. 2017
HISTORIE SEISMOLOGICKÝCH MĚŘENÍ V OKOLÍ CHEBSKÉ PÁNVE

 

Vážení přátelé, kolegyně a kolegové,

dovolujeme si Vás v souvislosti s pozvánkou na 3. GEOFYZIKÁLNÍ SEMINÁŘ krátce seznámit s historií seismologických měření v okolí chebské pánve a následného průzkumu vulkánu Komorní hůrka Geofyzikálním ústavem Akademie věd ČR, v.v.i. Geofyzikální ústav tyto aktivity organizuje v rámci projektů Akademie věd Strategie AV21 a Regionální projektu AV ČR a Karlovarského kraje, a za podpory obou měst vytváří ve Skalné a na Komorní hůrce novou tradici, která podpoří prestiž měst a jejich návštěvnosti jak turisty, tak nově i odborníky v oblasti geofyziky a vulkanologie.

Po prvním geofyzikálním semináři, který se ve Skalné konal 19. září 2015, následovalo v prosinci roku 2015 otevření Geofyzikálního muzea, mimo jiné i jako připomenutí 30. výročí silného zemětřesného roje v letech 1985/86. Během tohoto roje pracovníci Geofyzikálního ústavu nainstalovali první digitální seismické stanice v Novém Kostele, Vackově, Oloví a Tisové. Protože ohniska většiny otřesů byla poblíž obce Nový Kostel, byla v následujících letech instalována síť seismických stanic obklopujících tuto oblast i širší okolí. Tyto stanice registrují slabá zemětřesení i z dalších blízkých epicentrálních oblastí – Kraslice / Klingenthal, Luby, Plesná, Schoneck, Bad Brambach, několik oblastí v ašském výběžku, Lazy ve Slavkovském lese, Františkovy Lázně, Vojtanov, Starý Rybník i Skalná. Nejaktivnější ale zůstává oblast okolo Nového Kostela.

Druhý geofyzikální seminář se ve Skalné konal dne 1. 10. 2016, kdy se opět sešli pracovníci Geofyzikálního ústavu AV ČR se zájemci o seismologii. Město Skalná se spolu se seismickým oddělením Geofyzikálního ústavu AV ČR podílí na organizaci těchto setkání, která se v západních Čechách již stávají každoroční tradicí. V roce 2017 náplň těchto setkání rozšíříme i o informaci o novém projektu na zpřístupnění Goetheho štoly v Komorní hůrce. Tento projekt, který začal v roce 2016, se ve spolupráci s městem Františkovy Lázně a dalšími partnery realizuje v rámci „Regionálního projektu spolupráce AV ČR s Karlovarským krajem“.

Semináře se díky vstřícnosti města Skalná konají v místní sportovní hale, v letošním roce přibude i seminář na Městském úřadě ve Františkových Lázních. Návštěvníci seminářů budou seznámeni se základní seismickou sítí České republiky, lokální západočeskou seismickou sítí WEBNET i s aktuálním vývojem zemětřesné aktivity v západních Čechách. Dále budou předvedeny záznamy seismických účinků těžebních odpalů nedalekého kamenolomu v Polné, kde se začínají provádět trhací práce. Ve Skalné je možnost současně navštívit seismickou stanici SKC (Skalná) ve štole pod hradem Vildštejnem, která je součástí monitorovací sítě WEBNET a Geofyzikální muzeum. V muzeu budou představeny nové exponáty a promítnut nový popularizační film o zemětřeseních v západních Čechách.

Významným tématem letošních seminářů bude J. W. Goethe a jeho podíl na průzkumu Komorní hůrky, neboť v tomto roce oslavíme 180. výročí dokončení Goetheho štoly. V rámci programu semináře ve Františkových Lázních počítáme s exkurzí k vulkánu Komorní hůrka, kde je možné již sestoupit přístupovou chodbou ke Goetheho štole do hloubky 5 metrů a dále se seznámit s informacemi o postupu dalších průzkumných prací. Bude provedena i ukázka modelu vulkanické erupce.

Účast na semináři je volná a není třeba se předem registrovat.