U8 Pískovec

LOKALITA: Krákorka, Červený Kostelec u Náchoda

TYP HORNINY: usazená, pískovec

STRATIGRAFIE: bohdašínské souvrství

STÁŘÍ: druhohory, trias (cca 245 – 250 mil. let)

VZNIK: Vyboulené kruhové útvary na povrchu vystavené pískovcové desky jsou zkamenělé písečné vulkány, které vznikly následkem úniku vody ze zvodnělé podložní vrstvy (A, B). Proud vody úzkým otvorem pronikl skrz nadložní vrstvu směrem k povrchu a vynesl s sebou jemný písčitý materiál. Ten vytvořil kolem vzniklého „kráteru” kuželovité či bochníkovité těleso (C). Vystavené písečné vulkány pocházejí ze severovýchodních Čech z okolí Červeného Kostelce, kde je zachován jediný odkrytý pozůstatek pouštních sedimentů z počátku druhohor v Českém masívu. V období triasu zde pravděpodobně panovalo podnebí monzunového typu s pravidelným střídáním období sucha a vlhka. Zatímco během suchého období zde vítr přenášel a ukládal písečné duny, za vlhkého odobí při povodních v blízké řece docházelo k zaplavování dunového pole. Rychlé nasycení podložních vrstev vodou způsobilo zvodnění písku a vznik písečných vulkánů. Jejich mimořádné zachování je důsledkem rychlého zavátí pískem v následujícím suchém období po opadnutí povodně.

VYUŽITÍ:  dekorační kámen

Vzorek byl získán laskavostí firmy firma Krákorka a.s., Červený Kostelec, výběr zprostředkoval ing. J. Fischer.

Pozice, odkud vzorek pochází