U8 Pískovec

LOKALITA: Krákorka, Červený Kostelec u Náchoda

TYP HORNINY: usazená, pískovec

STRATIGRAFIE: bohdašínské souvrství

STÁŘÍ: druhohory, trias (cca 245 – 250 mil. let)

VZNIK: Vyboulené kruhové útvary na povrchu vystavené pískovcové desky jsou zkamenělé písečné vulkány, které vznikly následkem úniku vody ze zvodnělé podložní vrstvy (A, B). Proud vody úzkým otvorem pronikl skrz nadložní vrstvu směrem k povrchu a vynesl s sebou jemný písčitý materiál. Ten vytvořil kolem vzniklého „kráteru” kuželovité či bochníkovité těleso (C). Vystavené písečné vulkány pocházejí ze severovýchodních Čech z okolí Červeného Kostelce, kde je zachován jediný odkrytý pozůstatek pouštních sedimentů z počátku druhohor v Českém masívu. V období triasu zde pravděpodobně panovalo podnebí monzunového typu s pravidelným střídáním období sucha a vlhka. Zatímco během suchého období zde vítr přenášel a ukládal písečné duny, za vlhkého odobí při povodních v blízké řece docházelo k zaplavování dunového pole. Rychlé nasycení podložních vrstev vodou způsobilo zvodnění písku a vznik písečných vulkánů. Jejich mimořádné zachování je důsledkem rychlého zavátí pískem v následujícím suchém období po opadnutí povodně.

VYUŽITÍ:  dekorační kámen

Vzorek byl získán laskavostí firmy firma Krákorka a.s., Červený Kostelec, výběr zprostředkoval ing. J. Fischer.

Pozice, odkud vzorek pochází

Usazené horniny
U1 Ortocerový vápenec (Lochkov)
U2 Vápenec (Lochkov)
U3 Vápenec (Lochkov)
U4 Vápenec (Barrandovské terasy)
U5 Pískovec (Lány)
U6 Pískovec a slepenec (Vyhnanov)
U7 Slepenec (uhelný lom Jiří
u Sokolova)
U8 Pískovec (Krákorka)
U9 Pískovec (Krákorka)
U10 Prokřemenělé kmeny (uhelný lom Družba u Nového Sedla)

Přeměněné horniny
P1 Migmatit (Radětice)
P2 Mramor (Skoupý)
P3 Mramor (Smrčník)
P4 Kvarcit (Smrčník)
P5 Granulit (Kleť)
P6 Ortorula-Amfibolit (Křoví)
P7 Ortorula (Jezeří)
P8-1 Metabazit (Miletníky)
P8-2 Metabazit (Křišťanov)
P9 Eklogit (Meluzína)
P10 Eklogit (Borek)
P11 Svor (Svojanov)
P12 Amfibolit (Svojanov)

Vyvřelé výlevné horniny
V5 Čedič/Bazalt (Soutěsky)
V6 Bazalt (Žiar nad Hronom, Slovensko)
V7 Nefelinický bazanit (Nová baňa, Slovensko)
V8 Amfibolický andezit (Bzenica, Slovensko)
V9 Pyroxenický andezit (Kamenec, Slovensko)
V10 Ryolit (Hliník nad Hronon, Slovensko)
V11 Ryolit (Žernoseky)
V12 Fonolit (Ústí nad Labem)
V13 Olivinický čedič (Smrčí)
V14 Melafyr (Bezděčín, Kozákov)

Vyvřelé hlubinné horniny
V1 Granodiorit (Dolní Hbity)
V2 Gabrodiorit (Radětice)
V3 Gabro (Pecerady)
V4 Peridotit (Úhrov)
Horniny středočeského plutonu
SP1 Syenit (Rtišovice)
SP2 Granodiority (Blatná, Kozárovice)
SP3 Granodiorit (Smolotely)
SP4 Durbachit (Vepice)
SP5 Diorytový porfyr (Dolní Hbity)
SP6 Granodiorit (Maková Hora)
SP7 Granit/Žula (Blatná-Slatina)
SP8 Granodiorit (Smolotely)
SP9 Granodiorit (Maková Hora)