Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Projekty Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název projektu: Distribuovaný systém observatorních a terénních měření geofyzikálních polí

Akronym projektu: CzechGeo/EPOS-Sci

Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001800

 

Název projektu: Modernizace výzkumné infrastruktury RINGEN
Akronym projektu: RINGEN+
Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001792