Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Seismické vlny po jaderném testu v Severní Koreji zaznamenány na území ČR

Přístroje České regionální seismické sítě zaregistrovaly v neděli 3. 9. 2017 ve 3:41 hodin světového času (5:41 letního středoevropského času) elastické vlny vyvolané jadernou zkouškou v Severní Koreji. Nejrychlejší vlny dorazily do střední Evropy 11,5 minuty po odpalu jaderné nálože. První výchylka seismogramu směrem nahoru (obr. vlevo nahoře) potvrzuje explozivní charakter zaznamenaného jevu. Energie uvolněná zatím nejsilnějším severokorejským jaderným testem odpovídá energii uvolněné při zemětřesení s magnitudem 6,3 (podle Americké geologické služby, viz stránky USGS).

 

 

Obrázek vlevo dole znázorňuje seismogramy zaznamenané na stanicích české regionální seismické sítě
(poloha seismických stanic zde), obrázek vpravo zobrazuje polohu jaderného testu v mapě.