Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Siegfried Siegesmund: The Impact of Marble Fabric on its Deformation in Buildings

V rámci další Spořilovské expedice představí prof. Siegfried Siegesmund (Universität Göttingen) výzkum vlivu vnitřní stavby mramoru a zvětrávacích procesů na poškození obkladových desek budov.  Přednáška “The impact of marble fabric on its deformation in buildings and diagnosis of the damage by ultrasonic methods" proběhne v anglickém jazyce ve čtvrtek 22.6.2017 od 16 hodin v přednáškovém sále Geofyzikálního ústavu AV ČR.