Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Spořilovský salon IX

Spořilovští občané
a
Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Vás srdečně zvou

na Spořilovský salon IX

Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. a Galerie Jonáš Vás srdečně zvou na Spořilovský salon IX. Pan Jiří Suchý bude vystavovat svoje litografie, které je možné si zakoupit.

Svá díla vystaví též účastníci Spořilovských salonů I-VIII Jiří Bárta, Ivan Beneš, Jiří Míchal a Radko Pechar. Vernisáži zahájí osobně Jiří Suchý s Jitkou Molavcovou ve středu 10. září 2014 v 17.00 hodin v zasedacím sále Geofyzikálního ústavu.

Výstava bude otevřena od 11. září do 31. října 2014 (pondělí - pátek), 8 - 16 hodin. 

Výstava se uskuteční za podpory Městské části Praha 4


Jednak jsem ze Spořilova a jednak trochu maluju. Říkám trochu, protože bych rád maloval víc, leč mám ještě jiné profese, které mi to neumožňují. A tak se z malování stal jen můj koníček, a proto taky schází těm mým obrázkům k dokonalosti mnoho. Chybí mi soustavnost. Ale to už je můj problém.

Píšu tu o malování a o obrázcích, ale je třeba, abych věc uvedl na správnou míru. To zmíněné malování je spíš kreslení křídou na litografický kámen, pěkně každou barvu extra, a pak z kamene přenést nakreslené na gumu a z ní pak na papír. Není to jednoduchá práce a výsledku se pak říká litografie. A ty zde právě vystavuji, na základě pozvání Galerií Jonáš. Název této Galerie mi poněkud připomíná jednu postavu, kterou jsem kdysi hrával na divadle (a ke které se stále čas od času vracím). Ne, Galerii s tak vznešeným jménem jsem přece nemohl odmítnout, a tak jsem přistoupil k tomuto setkání se svými spořilovskými sousedy. Sousedy sice ne v čase, ale v místě ano. Minuli jsme se tady o pár desítek let, ale co je to proti věčnosti.
     Jiří Suchý


Jiří Suchý (1931)

Jiří Suchý, jedna z největších osobností české kultury, je znám především jako divadelník, hudebník, básník, spisovatel. Spoluzakladatel Divadla Na zábradlí a Semaforu. Divadlo Semafor, které založil společně s Jiřím Šlitrem, se stalo v šedesátých letech kultovní scénou české kultury a na vstupenky se v pasáži Alfa stály stometrové fronty. Po Šlitrově smrti se hlavním divadelním partnerem stala Jitka Molavcová, se kterou působí dodnes v dejvickém Semaforu.
Méně známá je Suchého výtvarná tvorba. Přesto, že jeho původním povoláním byla reklamní grafika, jeho úspěchy v divadle, rozhlase a televizi odsunuly jeho zálibu do pozadí. Více se ke grafické práci vrátil v sedmdesátých letech, kdy ho komunistický režim odsunul z médií a trpěl jeho tvorbu pouze v Divadle Semafor. Jiří Suchý v té době vytvořil desítky litografií, které více či méně rezonují s jeho textařskou a divadelní tvorbou. Poezie Suchého textů tak nalézá
i originální výtvarné zpracování a přibližuje jejich vznik a dobu, a to až do současnosti.
www.semafor.cz

Jiří Bárta (1932)
Narodil se v Pyšelích u Prahy. Zde se už od dětství začaly formovat jeho výtvarné ambice, ovlivňované zvláště  profesorem kreslení na gymnasiu v Benešově. Po peripetiích přijímacích řízení na VŠ byl zaměstnán v družstvu AMS jako grafik. Toto zaměstnání přispělo k dalšímu formování jeho profesního vývoje. Seznámil se zde s prací keramiků, sochařů, grafiků, malířů a architektů. V r. 1961 promoval na fakultě architektury a pozemního stavitelství ČVUT. Celé toto období se věnoval výtvarné činnost,  především užité grafice, která zároveň sloužila k financování studií. V r. 1968 byl přijat do Svazu čs. výtvarných umělců. Posléze se těžiště jeho zájmů přesunulo na tvorbu interiérů i realizací  výtvarných děl v architektuře. Vystavoval v Evropě, v USA a v  Japonsku. Jeho díla jsou zastoupena v UP muzeu v Praze, ale i v soukromých sbírkách v Čechách i v zahraničí. Věnuje se také pastelu, který svými technologickými podmínkami, ale i prostorovou nenáročností lépe vyhovuje současným autorovým možnostem.

Ivan Beneš (1927)
Je původním vzděláním právník, strojař, programátor a analytik informačních a řídících systémů. Výtvarnému umění se začal věnovat až v předdůchodovém věku. Se studiem kresby
a malby začal ve výtvarných kurzech ÚKDŽ, které pak doplnil soukromým studiem u akademického malíře prof. Miloše Čecha. Věnuje se převážně krajinomalbě (např. krajina Českého ráje, kde nyní žije, nebo pražské motivy) a také malbě květin či zátiší. Vidění objektů jeho tvorby vychází z principů impresionismu. Tento směr je mu jako bývalému informatikovi nejbližší. Považuje každý svůj obraz za svého druhu informaci či sdělení o tom, že svět, který nás obklopuje, má i své hezké stránky. A tato informace nechť je pokud možno srozumitelná.
Průběžně vystavuje v několika pražských prodejních galeriích, řada jeho obrazů našla touto cestou své umístění i v zahraničí. Je členem sdružení výtvarníků ČR.

Jiří Míchal (1943)
Jiří Míchal se narodil v Praze. Výtvarné vlohy se u něj projevovaly už v dětství. lnspiroval jej film
o českém malíři Mikoláši Alšovi. Velmi rád kreslil rytíře a jiné středověké bojovníky, jak se spo|u utkávají v boji. Později kreslil celé bitvy. Také rád modeloval z hlíny, vyřezával ze dřeva. Vytváře| si tak z těchto materiálů různé hračky. V té době však, mimo jednoho pana učitele kreslení, jeho schopnosti nikoho zvlášt' nezauja|y a sám si s tím hlavu také nelámal. Vyučil se nástrojařem. Později vystudoval dálkově elektrotechnickou průmyslovku. Pracoval jako technik sálových počítačů. Po roce 1989  se vrací k řemeslu. Dvakrát je bez práce. Toto krizové období v něm probouzí vzpomínky na múzy jeho dětských let. Pouští se do malování. Barvy mu učarují. Přátelé a a známí ho povzbuzují. Své obrazy podepisuje svým internetovým jménem Almich. Mimo vlastní tvorby se rád baví kopírováním obrazů i jiných autorů, což je pro něj dobrý zdroj poučení o barvách a technice malování. Především však úžasné a krásné naplnění volného času. Má také rád sci-fi, zajímá ho astronomie i astrologie, obdivuje letadla.


Radko Pechar (1963)
Narodil se roku 1963 v pražském Podolí. Od dětství ho fascinovala voda, pravěk Země, nižší obratlovci, starověké kultury, exotické krajiny a lety do vesmíru. Vystudoval biologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V současné době pokračuje ve studiu na České zemědělské univerzitě v Praze. Má rád své bližní, přátele, přírodu, čaj, kávu a koření, maluje, potápí se a obdivuje delfíny. Žije a pracuje v Praze a na Velesu na jihu Čech.
Svou výtvarnou činnost představil na několika desítkách výstav a akcí doma i v zahraničí, jeho práce jsou zastoupeny v mnoha soukromých sbírkách. Je členem Syndikátu výtvarných umělců a Syndikátu novinářů ČR. Navštívil 4 desítky zemí a z cest přivezl rozsáhlý fotografický materiál.
V roce 2008 objevuje Gingiánii, a v roce 2010 se pod jeho rukama rodí éterický Gin'a.
Na letošním salónu představí několik obrazů z 90. llet, z období, které dnes nazývá „Víly a vlci“.Spořilovský salon jde letos do svého 9. ročníku a Galerie Jonáš v září vstoupí do 9. roku svého působení na Roztylském náměstí. Chtěli bychom poděkovat lidem z Geofyzikálního ústavu i všem nejenom spořilovským občanům, kteří nás podpořili v našich nelehkých začátcích. Svým otevřeným přístupem a uměnímilovností jste nám umožnili získat si Vaši důvěru jako zákazníků, přátel a klientů, kteří se k nám, doufáme, že rádi vracejí a vědí, že naše služby jsou kvalitní a svou práci děláme precizně a s láskou. Galerie je možná vznešené slovo pro náš malý obchůdek, ale jsme toho názoru, že i na malém prostoru se dají dělat velké věci, jen se musí chtít.
   Někdy člověk nerozumí tomu, proč se mu dějí různé věci, proč se najednou ocitne tam a tam. Stejně tak jsem nechápala ani já, proč se mám vracet zrovna na místo svého dětství a mládí, ale s láskou jsem vzpomínala na živé náměstí, přes které jsem chodila do školy, dala si zmrzlinu v cukrárně, hrála si na hřišti… a najednou jsem pochopila, že některé věci nemusí být jen vzpomínkou a nejsou ani náhodné. Prostě to tak mělo být. Jsem ráda, že i náš obchůdek je součástí spořilovského prostoru, který má stále kouzlo - své Genius loci. Vždyť zde bydlelo a stále bydlí tolik osobností uměleckého života. A je nám velkou ctí, že naše pozvání na uspořádání výstavy vlastních litografií přijal a podpořil jeden z nich – pan Jiří Suchý. 
   Každé výtvarné dílo má svoji duši a nám dělá radost, že můžeme dotvářet litografie, olejomalby či fotografie rámem, který podpoří a dá vyniknout dílu v něm obsaženém. Adjustace litografií pana Jiřího Suchého jsou ukázkou práce Galerie Jonáš. Citlivý a neuspěchaný výběr tohoto důležitého doplňku je přirozenou součástí naší práce, a pokud se na nás obrátíte, poskytneme Vám nejen bohatý výběr paspart a rámů, ale i cenné rady.
     Děkujeme Vám za zachování přízně a těšíme se na setkání s Vámi v Galerii Jonáš. Nabídku všech našich služeb najdete na adrese www.ramovanisporilov.com  

Věra Vrbová