Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Spořilovský salon VII

Spořilovští občané
a
Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Vás srdečně zvou

na Spořilovský salon VII

Patricie Bereni - Od hradů až po Vesmír

Svoje díla také vystaví účastníci Spořilovských salonů I - VI
Jiří Bárta, Ivan Beneš, Milada Corvinová, Vojtěch Jiřička a Rudolf Satran

Zahájení ve středu 5. září 2012 v 17.00 hodin
v přednáškovém sále Geofyzikálního ústavu

Na vernisáži zahrála rodina Pěruškova
  
  Výstava se uskuteční za podpory Městské části Praha 4

6. září - 26. října 2012
otevřeno po-pá 8.00-16.00 hodin
  
  
 

Patricie Bereni - Lukov
    


Patricie Bereni

  Celým jménem Patricia Bereniké Staňková, rozená Sýkorová. Narodila se v r. 1974 v Praze. Externě studovala kresbu u Prof.akad. malíře Borise Jirků na Vysoké Uměleckoprůmyslové škole v Praze. Na VŠUP si rovněž vyzkoušela litografii pod vedením MgA.Vladimíry Šturmové. Následné humanitní magisterské studium religionistiky a filosofie na HTF UK a dějin na PedFa UK pro ni bylo obrovským zdrojem inspirace, která trvá dodnes a zrcadlí se jak v jejím myšlení a hodnotách, tak i v její práci. Z profesorů ji nejvíce ovlivnili religionista Prof.PhDr. Blahoslav Hruška, DrSc., jemuž vzdala hold cyklem kreseb Hieros gamos, a filosofka Prof.PhDr. Anna Hogenová, svým přístupem, znalostmi a strhujícím vyprávěním. Její mystické kresby vycházejí právě z těchto přednášek a z literatury k nim doporučené, zvláště však z Eliadeho knihy „Dějiny náboženského myšlení“, ale i z Bible nebo z teorií  kvantové fyziky.  Její tvorba je na hranici realismu a mystiky, její vášeň pro detail upozorňuje na věci často opomíjené a nepovšimnuté.

   Své představy je schopná přenést i na zdi pokojů nebo domů, na nichž pak vznikne originální malba.  Její práce se však neomezuje jen na kresbu a malbu. Rovněž se věnuje i  plastikám a jejich odlévání do různých materiálů. V této oblasti ji velmi pomáhá zkušený sochař a restaurátor Albert Králíček, který je v této profesi skutečným odborníkem. 
  
  V současné době se věnuje hlavně volné tvorbě. Spolupracuje s  nakladatelstvím  Akcent, pro které ilustrovala knihy: „Král lesa“, „33 nejkrásnějších zřícenin Čech, Moravy a Slezska“ a obálku k detektivce „Smrt chrámových tanečnic“.