Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Spořilovský salon XII

Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

a

Spořilovští občané


Vás srdečně zvou

na Spořilovský salon XII

Igor Ševčík - Obrazy a litografie

Svoje díla také vystaví účastníci Spořilovských salonů I - XI
Ivan Beneš, Pavel Buráň, Eva Vaculíková a Vladimír Pechar


Zahájení ve středu 14. června 2017 v 17.00 hodin
v přednáškovém sále Geofyzikálního ústavu

Na vernisáži zahraje na harmoniku a zazpívá Ota kmínek
Výstava se uskuteční za podpory Městské části Praha 4


15. června - 31. srpna 2017
otevřeno po-pá 8.00-16.00 hodin

 

 


 

Igor Ševčík (1951-2003)

  Igor Ševčík se narodil na Slovensku v obci Trenčianské Mitice. V Praze žil, studoval a pracoval od roku 1970.
     Kreslil od dětství, na střední škole vydával proslulý časopis Impulz, který v roce 1968 získal cenu Mladého světa za nejlepší školní časopis v ČSSR. Již během středoškolských let publikoval povídky, články a kresby i v profesionálních novinách. SVVŠ z politických důvodů neukončil. Po roce odchází přes Bratislavu do Prahy, kde začal opět studovat a po řadě peripetií nakonec odmaturoval na Střední průmyslové škole filmové v Čimelicích. Studium na vysoké škole mu bylo odepřeno. Přesto se stal nejmladším režisérem Krátkého filmu Praha. Byl první, kdo v Československu pracoval s tzv. totální či plnou animací. Byl všestranný výtvarník, především však proslul jako filmař. Vytvořil dvanáct autorských animovaných filmů, např. Siestu v amatérské i profesionální verzi, Akci, Evoluci či Aids atd., a na dalších šesti animovaných filmech spolupracoval. Patří k nim Sonda, oceněná ve španělském Bilbao Zlatým Mikeldim, nebo večerníčky - Příběhy opičáka Maka.
   Spolupracoval jako výtvarník nebo autor animovaných pasáží také na devíti hraných filmech, z nichž nejproslulejší je asi Tisícročná včela.
Jako výtvarník se věnoval kresbě, malbě, plakátové tvorbě, nejrůznějším grafickým technikám, fotografii, keramice, kreslenému humoru, scénografii a navrhoval interiéry restaurací. Vytvořil dvacet sedm knižních ilustrací a grafických souborů, spolupracoval na devíti sbornících a realizoval výzdobu osmi interiérů. Psal i povídky.
     V roce 1990 se stal vedoucím Studia animovaných filmů ve Zlíně a v letech 1991 až 1995 nejprve poradcem ministra kultury a později ředitelem filmového a audiovizuálního odboru Min.kultury ČR.
Během života realizoval 32 samostatných výstav a účastnil se kolektivních výstav v šestnácti evropských městech a nejméně dvaceti dalších v Čechách, na Moravě a na Slovensku.
      Za svá díla obdržel doma i v zahraničí 35 cen.