Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Aktuálně o seismické aktivitě v západních Čechách

 

Zemětřesný roj 2014

V květnu a srpnu 2014 se v oblasti Nového Kostela vyskytla tři silná zemětřesení. Nejsilnější jev měl lokální magnitudo ML4.3 a došlo k němu v sobotu 31.5.2014 v 10:37:21 UTC (12:37:21 SELČ). Další dva jevy byly o trochu slabší. Jev o magnitudu ML3.5 zasáhl oblast v sobotu 24.5.2014 v 14:35:35 UTC (16:35:35 SELČ), ke druhému jevu o magnitudu ML3.6 došlo v neděli 3.8.2014 v 23:58:40 UTC (v pondělí 4.8.2014 v 01:58:40 SELČ).

Ohniska všech tří jevů byla zhruba na stejném místě, a to téměř přímo pod obcí Nový Kostel v hloubce přibližně 9 km. Každý z těchto silných otřesů spustil sérii slabších zemětřesení, z nichž nejsilnější jevy měly magnitudo ML3.0 (následující po jevu o ML4.3) a ML2.0 (následující po jevech o ML3.5 a ML3.6). Nejvíce jevů každé série vzniklo během několika dní, poté již aktivita pokračovala velmi slabými jevy nebo zcela vymizela. Celkové množství detekovaných jevů o ML>0 je zhruba 6500.

Nejsilnější jev o ML4.3 patří mezi dva nejsilnější otřesy zaregistrované v této oblasti za posledních 100 let a je srovnatelný se zemětřesením v roce 1985.

 

Mapa epicenter (vlevo) a hloubkové řezy kolmo na zlomovou linii (uprostřed) a ve směru zlomové linie (vpravo). Červené body - seismicita z roku 2014, šedé body - seismicita z let 2000, 2008 a 2011.

Zemětřesný roj 2013

Seismický roj z roku 2013 byl energeticky slabší v porovnání se zemětřesnými roji z let 2000, 2008, 2011 a 2014. Nejsilnější jev měl lokální magnitudo ML2.3, celkový počet detekovaných jevů je zhruba 1500. Tento roj trval přibližně čtyři měsíce.

Významným rysem tohoto roje je, že k němu došlo na stejných dvou segmentech jako roj 2011. Každý z těchto rojů však zaktivoval jiné části těchto segmentů, takže roj 2013 můžeme označit jako doplněk k roji 2011. 

 

Mapa epicenter (vlevo) a hloubkové řezy kolmo na zlomovou linii (uprostřed) a ve směru zlomové linie (vpravo). Červené body - seismicita z roku 2013, šedé body - seismicita z let 2000, 2008 a 2011.

Zemětřesný roj 2011

Tento seismický roj se řadí k nejsilnějším instrumentálně zaznamenaným rojům. Nejsilnější jev má magnitudo ML3.7, dalších deset jevů dosáhlo magnituda ML>3.0. Celkové množství detekovaných jevů je zhruba 25000. Přestože roj trval celkem čtyři měsíce, převážná část energie se uvolnila během prvních tří týdnů, kdy vzniklo nejvíce jevů včetně všech jevů nejsilněších (ML>3.0).

Mapa epicenter (vlevo) a hloubkové řezy kolmo na zlomovou linii (uprostřed) a ve směru zlomové linie (vpravo). Červené body - seismicita z roku 2011, šedé body - seismicita z let 2000, 2008 a 2011.

Zemětřesný roj 2008

Tento zemětřesný roj je do té doby nejsilnější instrumentálně zaznamenaný roj v této oblasti. Nejsilnější jev dosáhl magnituda ML3.8 a došlo k němu dne 12.10.2008 v 9:44 SELČ. Tento jev byl pocítěn obyvateli i ve velké vzdálenosti od epicentrální oblasti Nového Kostela, např. i v západní části Prahy. Další silná zemětřesení o magnitudu ML>3.5 se vyskytla ve dnech 14.10. v 21:01 SELČ a 28.10. v 9:30 SELČ. Celkový počet detekovaných jevů dosahuje až 25000. Všechna zemětřesení jsou koncentrována v oblasti Nového Kostela v hloubkách 6 až 11 km.

Mapa epicenter (vlevo) a hloubkové řezy kolmo na zlomovou linii (uprostřed) a ve směru zlomové linie (vpravo). Červené body - seismicita z roku 2008, šedé body - seismicita z let 2000, 2008 a 2011.

Zemětřesný roj 2000

Tento seismický roj se řadí ke slabším instrumentálně zaznamenaným rojům.

Mapa epicenter (vlevo) a hloubkové řezy kolmo na zlomovou linii (uprostřed) a ve směru zlomové linie (vpravo). Červené body - seismicita z roku 2000, šedé body - seismicita z let 2000, 2008 a 2011.

Zemětřesný roj 1997

Tento roj je neslabší instrumentálně zaznamenaný roj.

Mapa epicenter (vlevo) a hloubkové řezy kolmo na zlomovou linii (uprostřed) a ve směru zlomové linie (vpravo). Červené body - seismicita z roku 1997, šedé body - seismicita z let 2000, 2008 a 2011.

 
Zajímavé odkazy:

NOVÉ: Poslechněte si zemětřesení - reálný záznam rychlosti pohybu půdy z 28.10.2008 8:30, lokální magnitudo 3.4 (50.2109N 12.4566E) převedený do hudebního formátu ze stanic Nový Kostel (wav, ogg), Luby (wav, ogg) a Vackov (wav, ogg). Záznam obsahuje velmi nízké frekvence (2 - 30 Hz). Pro poslech je nejvhodnější basový reproduktor (subwoofer). Pokud jste takovýto či podobný zvuk během zemětřesného roje slyšeli, dejte nám prosím vědět na email michalek@ig.cas.cz

Živé seismogramy ze stanice NKC (Nový Kostel) - pro srovnání záznamy z 6.-29.10. 2008 (uvedený čas je UTC = zpožděný o 2 hod., po přechodu na zimní čas o 1 hod.)

 

Obrázky:
Hloubkový řez hypocentrální oblastí v blízkosti Nového Kostela. Poslední zaznamenaná aktivita je vyznačena černou barvou. Jednotlivé body označují polohu hypocenter zemětřesení v období od roku 1991 do současnosti.