Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Seismické jevy v oblasti západních Čech/Vogtlandu


Pro ověřené lokalizace zvolte katalog WEBNET. (ver. 0.4)

Výběr dat:

Období od: do: (RRRR-MM-DD)
Není-li vyplněno vykreslí se posledních 90 dní..

Minimální magnitudo: (x.x)
Hloubka od: do: (v km)
Katalog: ANTELOPE (automatický; předběžné, nepřesné lokalizace)
PEPIN (automatický; předběžné, nepřesné lokalizace)
WEBNET (od 1994, ověřené lokalizace)
Neunhoefer (1962-1997)

Nerozlišovat stáří podle barvy (vše červeně)
Nezobrazovat stanice
Vytvořit soubor pro zobrazení ve 3-D pomocí Google Earth

Stáří zemětřesení
1 dayposlední den
1 weekposledních 7 dní
older 1 weekstarší než 7 dní
Lokální magnitudo
gray - 1
gray 0
gray 1
gray 2
gray 3

Statistika k mapě:

Epicentra: 534

Manuální katalogy ke stažení

ZDE
Poznámka ke katalogům: Katalogy automatických lokalizací zemětřesení jsou prováděny programy ANTELOPE a PEPIN a chyba určení polohy může být i několik kilometrů a chyba magnituda až 0,5. Automatické lokalizace obsahují navíc i otřesy způsobené lidskou činností (těžba ve Vintířově atp.). Pro zobrazení přesnějších lokalizací zvolte katalog WEBNET. V tomto katalogu jsou ověřené lokalizace se střední chybou polohy 200m a magnitudo je upřesněno. Ověření probíhá manuálně a v případě zvýšené seismické aktivity nemusí být katalog WEBNET aktuální.

Použití a šíření dat: Data slouží výhradně pro účely těchto stránek. K citování těchto dat použijte DOI doi:10.7914/SN/WB Oceníme, pokud nám napíšete k jakým účelům jste data použili.